Palvelut

Palvelut

Lisää otsikkotekstisi tähän

Traumapsykoterapia

Kriisi- ja traumapsykoterapia ovat terapiamuotoja, jotka on kehitetty tukemaan traumaattisten tapahtumien käsittelyä ja traumaperäisten häiriöiden hoitoa. Traumapsykoterapian tavoitteet, eteneminen ja kesto riippuvat siitä, onko kyseessä yksittäisen traumaattisen kokemuksen vai toistuvan varhaisen vakavan traumatisoitumisen hoito.

Traumaattisella tapahtumalla tarkoitetaan ihmisen kokemaa uhkaavaa, äkillistä tai toistuvaa tilannetta, joka aiheuttaa voimakkaita, normaalia elämää häiritseviä reaktioita.

Traumatisoiva tapahtuma voi olla esimerkiksi onnettomuus, väkivaltatilanne, raiskaus, koulukiusaaminen, pitkäkestoinen psyykkinen tai fyysinen kaltoinkohtelu kasvuperheessä. Traumaattiset tapahtumat voivat käsittelemättöminä tallentua mieleen ja kehoon esimerkiksi irrallisina muistoina, tunteina, kehon aistimuksina, itseä koskevina kielteisinä uskomuksina tai vireystilan voimakkaina vaihteluina.

Kriisi- ja traumapsykoterapiassa hoito suunnitellaan aina yksilöllisesti ja tehdään aina yhteistyössä asiakkaan kanssa. Terapian alkuvaiheessa tavoitteena on vakauttaminen, oireiden hallinta ja voimavarojen vahvistaminen. Riittävän vakauden saavuttamisen jälkeen voidaan käsitellä traumaattisia tapahtumia sinulle sopivassa tahdissa sekä jäsentää tapahtumia osaksi elämäntarinaasi ja sisäistä kokemusmaailmaasi. Hoidon loppuvaiheessa keskitytään normaaliin elämään sekä tulevaisuuteen suuntautuvaan työskentelyyn uusin valmiuksin.

Parempaa ymmärrystä itseä kohtaan

Psykoterapian avulla voi saavuttaa muun muassa parempaa ymmärrystä itseä kohtaan. Onnistunut psykoterapia vahvistaa keinoja käsitellä vaikeita tunteita, ajatuksia ja ihmissuhdeongelmia. Se antaa myös ongelmanratkaisutaitoja ja kykyä havainnoida omaa toimintaa sekä auttaa asiakasta näkemään yhteyksiä menneisyyden tapahtumien ja tämänhetkisten ongelmien välillä. Psykoterapian avulla ihmiset kokevat usein ongelmien lievittyneen tai poistuneen itsetuntonsa parantuneen ja uskon tulevaisuuteen palautuneen.

EMDR-terapia

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) on menetelmä erityisesti järkyttävien kokemusten ja psyykkisen traumatisoitumisen hoitoon. EMDR nopeuttaa järkyttäviin kokemuksiin liittyvien haitallisten muistojen käsittelyprosessia ja lievittää niihin liittyvää psyykkistä stressiä. EMDR-hoidon tavoitteena on vähentää haitallisten traumaattisten tapahtumien vaikutusta elämässä. EMDR-menetelmää voidaan käyttää myös lievempien asioiden neutralisoimiseen, jos niihin sisältyy häiritsevyyttä ja jos ne rajoittavat arjen sujuvaa toimintaa.

EMDR-menetelmä on tehokas ja tutkitusti vaikuttava hoitomenetelmä ja sen käyttöä suositellaan muun muassa traumaperäisen stressihäiriön eli PTSD:n hoidossa. EMDR-menetelmää voidaan käyttää myös erilaisten tulevaisuuteen suuntautuvien pelkojen, mielialahäiriöiden , syömishäiriöiden, riippuvuuksien ja fobioiden hoidossa. EMDR-menetelmää voidaan käyttää myös voimavarojen, rentoutumisen, resurssien ja turvapaikan vahvistamiseen.

EMDR:stä on enemmän kontrolloituja tutkimuksia kuin mistään muusta traumahoidossa käytettävästä menetelmästä. EMDR-menetelmä on hoitosuunnitelman osana käytettävä vuorovaikutteinen, standardoitu ja terapeuttinen työväline.

Lisää tietoa EMDR:stä sivuilta www.emdr.fi