Hoitoon hakeutuminen

Hoitoon hakeutuminen

Oli tilanteesi millainen tahansa, ota rohkeasti yhteyttä niin arvioidaan yhdessä kuinka voin auttaa juuri sinua.

Hoitoon hakeutuminen​

Kuntoutuspsykoterapian tavoitteena on edistää kuntoutujan työ- ja opiskelukykyä sekä tukea opintojen edistymistä, työelämässä pysymistä ja työelämään siirtymistä tai sinne palaamista.

Voit saada Kelan korvaamaa psykoterapiaa, jos olet 16–67-vuotias ja työ- tai opiskelukykysi on uhattuna mielenterveyden häiriön vuoksi olet saanut mielenterveyden häiriön toteamisen jälkeen vähintään 3 kk asianmukaista hoitoa. Kelan kuntotuspsykoterapiaa hakevana tarvitset psykiatrin B-lausunnon.

Kela myöntää tuen vuodeksi kerrallaan. Voit saada psykoterapiaa Kelan tukemana enintään 3 vuotta. Psykoterapiaa korvataan vuodessa enintään 80 kertaa ja kaikkiaan enintään 200 kertaa.

Kelan psykoterapiaa voi antaa terapeutti, jonka koulutuksen Valvira on hyväksynyt ja jolla on oikeus käyttää psykoterapeutin ammattinimikettä. Lisäksi terapeutilla tulee olla koulutus siihen psykoterapiamuotoon, jota hän asiakkaalle antaa. Lisätietoa osoitteesta http://www.kela.fi

Ota rohkeasti yhteyttä!​

Turvallisessa ja tasavertaisessa vuorovaikutussuhteessa vaikeidenkin asioiden käsitteleminen on mahdollista. Luottamuksellinen terapiasuhde luo puitteet onnistuneelle psykoterapialle.

Ota rohkeasti yhteyttä!