Hoitoon hakeutuminen

Hoitoon hakeutuminen

Oli tilanteesi millainen tahansa, ota rohkeasti yhteyttä niin arvioidaan yhdessä kuinka voin auttaa juuri sinua.

Hoitoon hakeutuminen​

 

Kuntoutuspsykoterapian tavoitteena on edistää kuntoutujan työ- ja opiskelukykyä sekä tukea opintojen edistymistä, työelämässä pysymistä ja työelämään siirtymistä tai sinne palaamista.

Voit saada Kelan korvaamaa psykoterapiaa, jos olet 16–67-vuotias ja työ- tai opiskelukykysi on uhattuna mielenterveyden häiriön vuoksi olet saanut mielenterveyden häiriön toteamisen jälkeen vähintään 3 kk asianmukaista hoitoa. Kelan kuntotuspsykoterapiaa hakevana tarvitset psykiatrin B-lausunnon.

Kela myöntää tuen vuodeksi kerrallaan. Voit saada psykoterapiaa Kelan tukemana enintään 3 vuotta. Psykoterapiaa korvataan vuodessa enintään 80 kertaa ja kaikkiaan enintään 200 kertaa.

Kelan psykoterapiaa voi antaa terapeutti, jonka koulutuksen Valvira on hyväksynyt ja jolla on oikeus käyttää psykoterapeutin ammattinimikettä. Lisäksi terapeutilla tulee olla koulutus siihen psykoterapiamuotoon, jota hän asiakkaalle antaa. Lisätietoa osoitteesta http://www.kela.fi

Ota rohkeasti yhteyttä!​

Kelan tukema kuntoutuspsykoterapia aloitetaan tutustumiskäynnillä, jolla voit arvioida olisiko terapeutti sinulle sopiva henkilö pidempään yhteistyöhön. Tutustumiskäynti ei kuulu Kela-korvauksen piiriin.  Tutustumiskäynnin hinta on 80 euroa/45 min.

Kuntoutuspsykoterapiasta Kelan korvaus on 57,60 euroa ja loppuosa maksusta on omavastuuosuuttasi. Kelan tukeman kuntoutuspsykoterapian omavastuuosuudeksi eli asiakkaan maksettavaksi jää 37, 40 euroa (vastaanottokäynnin hinta on 95 euroa/45 min, josta vähennetään Kela-korvaus 57,60 euroa).  

Lyhytpsykoterapiaan/ EMDR-terapiaan (5-20 käyntiä) voit tulla myös itsemaksavana tai esimerkiksi vakuutusyhtiön maksusitoumuksella. Lyhytpsykoterapian hintatiedot voit tiedustella yhteydenotossasi.

Sovitun ajan peruuttaminen tai siirtäminen tulee tapahtua viimeistään edellisenä päivänä. Myöhemmin tehdyistä peruutuksista laskutetaan käynnin hinta kokonaisuudessaan.

Ota rohkeasti yhteyttä!